Thông tin hóa đơn

Bạn vui lòng điền các thông tin mua hàng và MST... Chúng tôi sẽ gửi hoá đơn qua email mà bạn đã cung cấp


(Xem hướng dẫn lấy số hoá đơn ở bên dưới)

Chúng tôi sẽ tìm kiếm thông tin công ty của bạn thông qua MST trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ liên hệ và gửi hoá đơn VAT qua email này, nếu cần CC, hãy ghi ở phía dưới

Để tạo điều kiện cho khách hàng, AKIA Smart Home sẽ xuất hóa đơn VAT với những đơn hàng có thời gian 1-3 ngày sau khi mua hàng. Sau khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ xuất VAT theo thông tin "Người mua không lấy hóa đơn" đúng theo Quy định. Thời gian xử lý hóa đơn tối đa 3 ngày.